หมอเจี๊ยบ ลลนา ติดโควิด-19 ขอโทษคนใกล้ชิดและงานที่ได้รับผลกระทบ

ยอดผู้ติดเชื้อโค…