สถ. จัดงานแถลงข่าว M.O.I. RUN 2022 สถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ส่งต่อทุนการศึกษาแก่นักเรียน-นักศึกษา

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) เวลา 08.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารและผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายปรเมศวร์ งานพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ กรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ผู้บริหารมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย แอนนา เสืองามเอี่ยม Miss Universe Thailand 2022 พงศ์ชนก กันกลับ Miss Thailand World 2009 และนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย 15 หน่วยงาน ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่งมอบให้มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชน เพื่อการมีสุขภาพที่ดี ตามแผนพัฒนายุทธศาสตร์แห่งชาติโดยมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ประชาชนอยู่เป็นสุข ทั้งกาย ใจ สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานความพอดี พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ภายใต้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ด้านนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว M.O.I. RUN 2022 เป็นกิจกรรมการวิ่งรูปแบบ Virtual Run รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบ Line Official M.O.I. Run 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 และกำหนดระยะทางการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ Fun run 5 กิโลเมตร มินิฮาล์ฟมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะได้รับเสื้อ เหรียญตราสัญลักษณ์ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย และของที่ระลึก

“ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ และรักในการออกกำลังกายโดยวิธีการวิ่งสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ปัจจุบันมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 32,000 คน ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อไป มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของเยาวชนไทยไปด้วยกัน” นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะส่งมอบให้กับมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *